Có 1 kết quả:

qì xì

1/1

qì xì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) air vent
(2) air gap