Có 1 kết quả:

qì tǐ

1/1

qì tǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

gas (i.e. gaseous substance)