Có 1 kết quả:

qì pò

1/1

qì pò

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) spirit
(2) boldness
(3) positive outlook
(4) imposing attitude