Có 1 kết quả:

qì gǔ gǔ

1/1

qì gǔ gǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) seething
(2) fuming