Có 1 kết quả:

yǎng xiào yìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

oxygen effect