Có 1 kết quả:

yǎng qì

1/1

yǎng qì

phồn thể

Từ điển phổ thông

dưỡng khí, khí ôxy

Từ điển Trung-Anh

oxygen