Có 1 kết quả:

ān jī jiǎ suān zhǐ lèi huà hé wù

1/1

Từ điển Trung-Anh

carbamate