Có 1 kết quả:

ān qì

1/1

ān qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

ammonia (gas)