Có 1 kết quả:

kè qì shí

1/1

kè qì shí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

kryptonite