Có 1 kết quả:

kè qì shí ㄎㄜˋ ㄑㄧˋ ㄕˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

kryptonite