Có 1 kết quả:

qīng huà

1/1

qīng huà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

hydrogenation