Có 1 kết quả:

qīng yǎng huà wù

1/1

Từ điển Trung-Anh

hydroxide