Có 1 kết quả:

qīng yǎng gēn lí zǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

hydroxide ion OH-