Có 1 kết quả:

qīng xiù suān ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄡˋ ㄙㄨㄢ

1/1

Từ điển Trung-Anh

hydrobromic acid HBr