Có 1 kết quả:

lǜ huà wù

1/1

lǜ huà wù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

chloride