Có 1 kết quả:

lǜ qì

1/1

lǜ qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

chlorine