Có 1 kết quả:

lǜ jiǎ wán

1/1

lǜ jiǎ wán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

methyl chloride CH3Cl