Có 1 kết quả:

lǜ cuó chuāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) pockmarks
(2) acne