Có 2 kết quả:

Shuǐshuǐ
Âm Pinyin: Shuǐ, shuǐ
Tổng nét: 4
Bộ: shǔi 水 (+0 nét)
Lục thư: tượng hình
Nét bút: 丨フノ丶
Thương Hiệt: E (水)
Unicode: U+6C34
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: thuỷ
Âm Nôm: thuỷ
Âm Nhật (onyomi): スイ (sui)
Âm Nhật (kunyomi): みず (mizu), みず- (mizu-)
Âm Hàn:
Âm Quảng Đông: seoi2

Tự hình 9

Dị thể 4

Một số bài thơ có sử dụng

1/2

Shuǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

surname Shui

Từ ghép 51

Chén Shuǐ biǎn 陈水扁Chén Shuǐ biǎn 陳水扁Chóu Shuǐ 椆水Dà lì Shuǐ shǒu 大力水手Guān tīng Shuǐ kù 官厅水库Guān tīng Shuǐ kù 官廳水庫Hàn yǔ Shuǐ píng Kǎo shì 汉语水平考试Hàn yǔ Shuǐ píng Kǎo shì 漢語水平考試Nóng lín Shuǐ chǎn shěng 农林水产省Nóng lín Shuǐ chǎn shěng 農林水產省Sān xiá Shuǐ kù 三峡水库Sān xiá Shuǐ kù 三峽水庫Shuǐ chéng 水城Shuǐ chéng xiàn 水城县Shuǐ chéng xiàn 水城縣Shuǐ hǔ Hòu zhuàn 水浒后传Shuǐ hǔ Hòu zhuàn 水滸後傳Shuǐ hǔ Quán zhuàn 水浒全传Shuǐ hǔ Quán zhuàn 水滸全傳Shuǐ hǔ Zhuàn 水浒传Shuǐ hǔ Zhuàn 水滸傳Shuǐ hù Shì 水戶市Shuǐ hù Shì 水户市Shuǐ jīng gōng 水晶宫Shuǐ jīng gōng 水晶宮Shuǐ lǐ 水里Shuǐ lǐ xiāng 水里乡Shuǐ lǐ xiāng 水里鄉Shuǐ lín 水林Shuǐ lín xiāng 水林乡Shuǐ lín xiāng 水林鄉Shuǐ mén Shì jiàn 水門事件Shuǐ mén Shì jiàn 水门事件Shuǐ mò gōu 水磨沟Shuǐ mò gōu 水磨溝Shuǐ mò gōu qū 水磨沟区Shuǐ mò gōu qū 水磨溝區Shuǐ píng zuò 水瓶座Shuǐ shàng 水上Shuǐ shàng xiāng 水上乡Shuǐ shàng xiāng 水上鄉Shuǐ shé zuò 水蛇座Shuǐ xīng 水星Shuǐ yào rì 水曜日Shuǐ yǔ shì 水俁市Shuǐ yǔ shì 水俣市Shuǐ yuán 水原Shuǐ yuán shì 水原市Shuǐ zú 水族Zǐ píng pū Shuǐ kù 紫坪鋪水庫Zǐ píng pū Shuǐ kù 紫坪铺水库

shuǐ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. nước
2. sao Thuỷ

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Nước.
2. (Danh) Chất lỏng. ◎Như: “dược thủy” 藥水 thuốc nước, “nịnh mông thủy” 檸檬水 nước chanh.
3. (Danh) Chỉ chung: sông, hồ, ngòi, khe, suối, v.v.
4. (Danh) Sao “Thủy”, một ngôi sao ở gần mặt trời nhất.
5. (Danh) Tiền thu nhập thêm, tiền phụ thêm. ◎Như: “ngoại thủy” 外水 thu nhập thêm, “thiếp thủy” 貼水 khoản bù chênh lệnh.
6. (Danh) Lượng từ: lần, nước (số lần giặt rửa). ◎Như: “tẩy liễu kỉ thủy” 洗了幾水 đã rửa mấy nước.
7. (Danh) Họ “Thủy”.

Từ điển Thiều Chửu

① Nước.
② Sông, ngòi, khe, suối, phàm cái gì bởi nước mà thành ra đều gọi là thuỷ.
③ Sao Thuỷ, một ngôi sao ở gần mặt trời nhất.
③ Bạc đúc có thứ tốt thứ kém, gia giảm cho nó đều gọi là thân thuỷ 申水, thiếp thuỷ 貼水, v.v.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Nước: 雨水 Nước mưa; 藥水 Thuốc nước; 魚之有水 Cá gặp nước;
② Sông, hồ, biển: 漢水 Sông Hán Thuỷ; 湘水 Sông Tương; 水陸 Đường bộ và đường thuỷ;
③ Trình độ, mức: 文化水平 Trình độ văn hoá; 生活水平 Mức sống;
④ Tên chức quan thời xưa;
⑤ [Shuê] Tên một dân tộc ít người của Trung Quốc (ở tỉnh Quý Châu): 水族 Dân tộc Thuỷ;
⑥ [Shuê] Sao Thuỷ;
⑦ [Shuê] (Họ) Thuỷ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nước — Tên một ngôi sao, tức Thuỷ tinh — Một trong Ngũ hành ( Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả Thổ ) — Tên bộ chữ Hán, tức bộ Thuỷ.

Từ điển Trung-Anh

(1) water
(2) river
(3) liquid
(4) beverage
(5) additional charges or income
(6) (of clothes) classifier for number of washes

Từ ghép 1243

ā mó ní yà shuǐ 阿摩尼亚水ā mó ní yà shuǐ 阿摩尼亞水ān shuǐ 氨水Bā shān Shǔ shuǐ 巴山蜀水bá shān shè shuǐ 跋山涉水bái kāi shuǐ 白开水bái kāi shuǐ 白開水Bái shuǐ 白水Bái shuǐ jiāng Zì rán Bǎo hù qū 白水江自然保护区Bái shuǐ jiāng Zì rán Bǎo hù qū 白水江自然保護區bái shuǐ jīng 白水晶bái shuǐ ní 白水泥Bái shuǐ Xiàn 白水县Bái shuǐ Xiàn 白水縣bàn píng shuǐ xiǎng dīng dāng 半瓶水响叮当bàn píng shuǐ xiǎng dīng dāng 半瓶水響叮噹bàn tǒng shuǐ 半桶水bēi shuǐ chē xīn 杯水車薪bēi shuǐ chē xīn 杯水车薪Běi yáng shuǐ shī 北洋水师Běi yáng shuǐ shī 北洋水師bèi shān lín shuǐ 背山临水bèi shān lín shuǐ 背山臨水bèi shuǐ yī zhàn 背水一战bèi shuǐ yī zhàn 背水一戰bí shuǐ 鼻水biāo kǒu shuǐ 飆口水biāo kǒu shuǐ 飙口水bīng lái jiàng dǎng , shuǐ lái tǔ yǎn 兵來將擋,水來土掩bīng lái jiàng dǎng , shuǐ lái tǔ yǎn 兵来将挡,水来土掩bīng lái jiàng dí , shuǐ lái tǔ yàn 兵來將敵,水來土堰bīng lái jiàng dí , shuǐ lái tǔ yàn 兵来将敌,水来土堰bīng shuǐ 冰水bù fú shuǐ tǔ 不服水土bù tòu shuǐ 不透水bù xiǎn shān bù lù shuǐ 不显山不露水bù xiǎn shān bù lù shuǐ 不顯山不露水cǎi shuǐ 踩水céng jīng cāng hǎi nán wéi shuǐ , chú què Wū Shān bù shì yún 曾經滄海難為水,除卻巫山不是雲céng jīng cāng hǎi nán wéi shuǐ , chú què Wū Shān bù shì yún 曾经沧海难为水,除却巫山不是云chá shuǐ 茶水chá shuǐ biǎo 查水表chān shuǐ 掺水chān shuǐ 摻水Chán shuǐ 瀍水chàn shuǐ 羼水cháng liú shuǐ , bù duàn xiàn 長流水,不斷線cháng liú shuǐ , bù duàn xiàn 长流水,不断线cháo shuǐ 潮水chē shuǐ mǎ lóng 車水馬龍chē shuǐ mǎ lóng 车水马龙chéng zhèn huà shuǐ píng 城鎮化水平chéng zhèn huà shuǐ píng 城镇化水平chī shuǐ 吃水chī shuǐ bù wàng jué jǐng rén 吃水不忘掘井人chī shuǐ bù wàng wā jǐng rén 吃水不忘挖井人Chì shuǐ 赤水Chì shuǐ Hé 赤水河Chì shuǐ shì 赤水市chōu shuǐ bèng 抽水泵chōu shuǐ jī 抽水机chōu shuǐ jī 抽水機chōu shuǐ mǎ tǒng 抽水馬桶chōu shuǐ mǎ tǒng 抽水马桶chōu shuǐ zhàn 抽水站chū shuǐ 出水chū shuǐ fú róng 出水芙蓉chū shuǐ kǒu 出水口chǔ shuǐ 储水chǔ shuǐ 儲水chǔ shuǐ guǎn 储水管chǔ shuǐ guǎn 儲水管chǔ shuǐ xiāng 储水箱chǔ shuǐ xiāng 儲水箱chūn jiāng shuǐ nuǎn yā xiān zhī 春江水暖鴨先知chūn jiāng shuǐ nuǎn yā xiān zhī 春江水暖鸭先知cún shuǐ wān 存水弯cún shuǐ wān 存水彎dǎ luò shuǐ gǒu 打落水狗dǎ shuǐ 打水dǎ shuǐ piāo 打水漂dà dì shuǐ zhǔn miàn 大地水准面dà dì shuǐ zhǔn miàn 大地水準面dà shuǐ 大水dà shuǐ chōng le Lóng Wáng miào 大水冲了龙王庙dà shuǐ chōng le Lóng Wáng miào 大水沖了龍王廟Dàn shuǐ 淡水dàn shuǐ hú 淡水湖dàn shuǐ yú 淡水魚dàn shuǐ yú 淡水鱼Dàn shuǐ zhèn 淡水鎮Dàn shuǐ zhèn 淡水镇dào kǔ shuǐ 倒苦水dēng tǎ shuǐ mǔ 灯塔水母dēng tǎ shuǐ mǔ 燈塔水母dī shuǐ 滴水dī shuǐ bù chàn 滴水不羼dī shuǐ bù lòu 滴水不漏dī shuǐ chuān shí 滴水穿石dī shuǐ shí chuān 滴水石穿dì biǎo shuǐ 地表水dì miàn shuǐ 地面水dì xià shuǐ 地下水diǎn shuǐ 点水diǎn shuǐ 點水diǎn shuǐ bù lòu 点水不漏diǎn shuǐ bù lòu 點水不漏diào yán shuǐ 吊盐水diào yán shuǐ 吊鹽水diē shuǐ 跌水dìng xíng shuǐ 定型水duō shuǐ fèn 多水分è shuǐ 恶水è shuǐ 惡水Èr shuǐ 二水èr shuǐ huò 二水貨èr shuǐ huò 二水货Èr shuǐ xiāng 二水乡Èr shuǐ xiāng 二水鄉fǎn shuǐ 反水fáng shuǐ 防水fàng shuǐ 放水féi shuǐ bù liú wài rén tián 肥水不流外人田fèi shuǐ 废水fèi shuǐ 廢水fèi shuǐ 沸水fèi shuǐ zhǒng 肺水肿fèi shuǐ zhǒng 肺水腫fēn shuǐ lǐng 分水岭fēn shuǐ lǐng 分水嶺fēn shuǐ xiàn 分水線fēn shuǐ xiàn 分水线fēng lì shuǐ chē 風力水車fēng lì shuǐ chē 风力水车fēng shuǐ 丰水fēng shuǐ 沣水fēng shuǐ 灃水fēng shuǐ 豐水fēng shuǐ 風水fēng shuǐ 风水fēng shuǐ lún liú 風水輪流fēng shuǐ lún liú 风水轮流fēng shuǐ lún liú zhuàn 風水輪流轉fēng shuǐ lún liú zhuàn 风水轮流转fēng shuǐ xiān sheng 風水先生fēng shuǐ xiān sheng 风水先生fú chū shuǐ miàn 浮出水面fú róng chū shuǐ 芙蓉出水fù shuǐ 腹水fù shuǐ nán shōu 覆水难收fù shuǐ nán shōu 覆水難收gān shuǐ 泔水gāng gǔ shuǐ ní 鋼骨水泥gāng gǔ shuǐ ní 钢骨水泥gāng jīn shuǐ ní 鋼筋水泥gāng jīn shuǐ ní 钢筋水泥gāo shān liú shuǐ 高山流水gēn zhī qì shuǐ 根汁汽水gōng shuǐ 供水guà shuǐ 挂水guà shuǐ 掛水guàn shuǐ 灌水Guǎng shuǐ 广水Guǎng shuǐ 廣水Guǎng shuǐ shì 广水市Guǎng shuǐ shì 廣水市guī suān yán shuǐ ní 硅酸盐水泥guī suān yán shuǐ ní 硅酸鹽水泥guǐ shuǐ 癸水gǔn shuǐ 滚水gǔn shuǐ 滾水hǎi shuǐ 海水hǎi shuǐ bù kě dǒu liáng 海水不可斗量hǎi shuǐ dào guàn 海水倒灌hǎi shuǐ yǎng zhí 海水养殖hǎi shuǐ yǎng zhí 海水養殖hán shuǐ 含水Hàn shuǐ 汉水hàn shuǐ 汗水Hàn shuǐ 漢水háo mǐ shuǐ yín zhù 毫米水銀柱háo mǐ shuǐ yín zhù 毫米水银柱hē liáng shuǐ dōu sāi yá 喝凉水都塞牙hē liáng shuǐ dōu sāi yá 喝涼水都塞牙Hé shuǐ 合水hé shuǐ 河水hé shuǐ bù fàn jǐng shuǐ 河水不犯井水Hé shuǐ xiàn 合水县Hé shuǐ xiàn 合水縣hēi shuǐ 黑水Hēi shuǐ Chéng 黑水城hēi shuǐ jī 黑水雞hēi shuǐ jī 黑水鸡Hēi shuǐ xiàn 黑水县Hēi shuǐ xiàn 黑水縣Héng shuǐ 衡水Héng shuǐ dì qū 衡水地区Héng shuǐ dì qū 衡水地區Héng shuǐ shì 衡水市hóng shuǐ 洪水hóng shuǐ měng shòu 洪水猛兽hóng shuǐ měng shòu 洪水猛獸hóng shuǐ qī 洪水期hóng shuǐ tāo tāo 洪水滔滔hóng wěi shuǐ qú 紅尾水鴝hóng wěi shuǐ qú 红尾水鸲hóng yán huò shuǐ 紅顏禍水hóng yán huò shuǐ 红颜祸水hù shuǐ 戽水huā lù shuǐ 花露水huá shuǐ 滑水huài shuǐ 坏水huài shuǐ 壞水Huáng shuǐ 湟水huáng shuǐ 黃水huáng shuǐ 黄水huáng shuǐ jīng 黃水晶huáng shuǐ jīng 黄水晶huī shuǐ 灰水huì shuǐ 匯水Huì shuǐ 惠水huì shuǐ 汇水Huì shuǐ xiàn 惠水县Huì shuǐ xiàn 惠水縣hún shuǐ mō yú 浑水摸鱼hún shuǐ mō yú 混水摸魚hún shuǐ mō yú 混水摸鱼hún shuǐ mō yú 渾水摸魚hún shuǐ qiáng 混水墙hún shuǐ qiáng 混水牆huò shuǐ 祸水huò shuǐ 禍水jī shuǐ 积水jī shuǐ 積水Jí shuǐ 吉水jí shuǐ 汲水Jí shuǐ xiàn 吉水县Jí shuǐ xiàn 吉水縣jì shù qián shuǐ 技术潜水jì shù qián shuǐ 技術潛水Jiàn shuǐ 建水jiàn shuǐ 涧水jiàn shuǐ 澗水Jiàn shuǐ xiàn 建水县Jiàn shuǐ xiàn 建水縣Jiāng nán shuǐ xiāng 江南水乡Jiāng nán shuǐ xiāng 江南水鄉jiāng shuǐ 江水jiàng shuǐ 降水jiàng shuǐ liàng 降水量jiāo lěng shuǐ 浇冷水jiāo lěng shuǐ 澆冷水jiāo shuǐ 浇水jiāo shuǐ 澆水jiāo shuǐ 胶水jiāo shuǐ 膠水jié jīng shuǐ 結晶水jié jīng shuǐ 结晶水jié shuǐ 節水jié shuǐ 节水jié shuǐ mǔ 栉水母jié shuǐ mǔ 櫛水母Jīn shuǐ 金水Jīn shuǐ Qū 金水区Jīn shuǐ Qū 金水區jìn shuǐ 进水jìn shuǐ 進水jìn shuǐ kǒu 进水口jìn shuǐ kǒu 進水口jìn shuǐ lóu tái 近水楼台jìn shuǐ lóu tái 近水樓臺jìn shuǐ lóu tái xiān dé yuè 近水楼台先得月jìn shuǐ lóu tái xiān dé yuè 近水樓臺先得月jìn shuǐ zhá 进水闸jìn shuǐ zhá 進水閘jǐng shuǐ bù fàn hé shuǐ 井水不犯河水jìng huā shuǐ yuè 鏡花水月jìng huā shuǐ yuè 镜花水月jìng shuǐ 净水jìng shuǐ 淨水jìng shuǐ qì 净水器jìng shuǐ qì 淨水器jiǔ shuǐ 酒水jiǔ shuǐ yǐn liào 酒水飲料jiǔ shuǐ yǐn liào 酒水饮料jū shuǐ 掬水jú zi shuǐ 橘子水jūn zǐ zhī jiāo dàn rú shuǐ 君子之交淡如水kāi shuǐ 开水kāi shuǐ 開水kàng shuǐ 抗水kào shān chī shān , kào shuǐ chī shuǐ 靠山吃山,靠水吃水kǒng shuǐ bìng 恐水病kǒng shuǐ zhèng 恐水症kǒu shuǐ 口水kǒu shuǐ gē 口水歌kǒu shuǐ jī 口水雞kǒu shuǐ jī 口水鸡kǒu shuǐ lǎo 口水佬kǒu shuǐ zhàng 口水仗kū shuǐ 枯水kū shuǐ qī 枯水期kǔ shuǐ 苦水kuàng quán shuǐ 矿泉水kuàng quán shuǐ 礦泉水kuàng shuǐ 矿水kuàng shuǐ 礦水kuí níng shuǐ 奎宁水kuí níng shuǐ 奎寧水lā bā shuǐ xiān 喇叭水仙lái shuǐ 涞水lái shuǐ 淶水Lái shuǐ xiàn 涞水县Lái shuǐ xiàn 淶水縣lāo yóu shuǐ 捞油水lāo yóu shuǐ 撈油水lèi shuǐ 泪水lèi shuǐ 淚水lèi shuǐ lián lián 泪水涟涟lèi shuǐ lián lián 淚水漣漣lěng què shuǐ 冷却水lěng què shuǐ 冷卻水lěng shuǐ 冷水lěng shuǐ jī zǔ 冷水机组lěng shuǐ jī zǔ 冷水機組Lěng shuǐ jiāng 冷水江Lěng shuǐ jiāng shì 冷水江市Lěng shuǐ tān 冷水滩Lěng shuǐ tān 冷水灘Lěng shuǐ tān qū 冷水滩区Lěng shuǐ tān qū 冷水灘區Lí shuǐ 丽水Lí shuǐ 麗水Lí shuǐ dì qū 丽水地区Lí shuǐ dì qū 麗水地區Lí shuǐ shì 丽水市Lí shuǐ shì 麗水市Lǐ shuǐ 澧水Lì shuǐ 溧水Lì shuǐ xiàn 溧水县Lì shuǐ xiàn 溧水縣Lián shuǐ 涟水Lián shuǐ 漣水Lián shuǐ xiàn 涟水县Lián shuǐ xiàn 漣水縣liáng shuǐ 凉水liáng shuǐ 涼水liǎng diǎn shuǐ 两点水liǎng diǎn shuǐ 兩點水liǎng shǒu bù zhān yáng chūn shuǐ 两手不沾阳春水liǎng shǒu bù zhān yáng chūn shuǐ 兩手不沾陽春水Lín hǎi shuǐ tǔ zhì 临海水土志Lín hǎi shuǐ tǔ zhì 臨海水土誌lín shuǐ 临水lín shuǐ 臨水Lín shuǐ 邻水Lín shuǐ 鄰水Lín shuǐ xiàn 邻水县Lín shuǐ xiàn 鄰水縣Líng shuǐ 陵水Líng shuǐ Lí zú Zì zhì xiàn 陵水黎族自治县Líng shuǐ Lí zú Zì zhì xiàn 陵水黎族自治縣Líng shuǐ xiàn 陵水县Líng shuǐ xiàn 陵水縣liú shuǐ 流水liú shuǐ bù fǔ 流水不腐liú shuǐ bù fǔ , hù shū bù dù 流水不腐,戶樞不蠹liú shuǐ bù fǔ , hù shū bù dù 流水不腐,户枢不蠹liú shuǐ xí 流水席liú shuǐ zhàng 流水帐liú shuǐ zhàng 流水帳liú shuǐ zhàng 流水賬liú shuǐ zhàng 流水账Liù pán shuǐ 六盘水Liù pán shuǐ 六盤水Liù pán shuǐ shì 六盘水市Liù pán shuǐ shì 六盤水市lòu shuǐ 漏水lòu shuǐ zhuàn hún tiān yí 漏水轉渾天儀lòu shuǐ zhuàn hún tiān yí 漏水转浑天仪lǜ shuǐ 綠水lǜ shuǐ 绿水Lú shuǐ 泸水Lú shuǐ 瀘水Lú shuǐ xiàn 泸水县Lú shuǐ xiàn 瀘水縣lǔ shuǐ 卤水lǔ shuǐ 鹵水lù shuǐ 露水lù shuǐ fū qī 露水夫妻lù shuǐ yīn yuán 露水姻緣lù shuǐ yīn yuán 露水姻缘Luó shuǐ 罗水Luó shuǐ 羅水luò huā liú shuǐ 落花流水luò huā yǒu yì , liú shuǐ wú qíng 落花有意,流水无情luò huā yǒu yì , liú shuǐ wú qíng 落花有意,流水無情luò shuǐ 落水luò shuǐ gǒu shàng àn 落水狗上岸luò shuǐ guǎn 落水管Mǎ wěi shuǐ 馬尾水Mǎ wěi shuǐ 马尾水Mǎ wěi shuǐ shī xué táng 馬尾水師學堂Mǎ wěi shuǐ shī xué táng 马尾水师学堂méi shuǐ píng 沒水平méi shuǐ píng 没水平méi shuǐ zhǔn 沒水準méi shuǐ zhǔn 没水准Mǐ shuǐ 洣水mì bì shì xún huán zài hū xī shuǐ fèi xì tǒng 密閉式循環再呼吸水肺系統mì bì shì xún huán zài hū xī shuǐ fèi xì tǒng 密闭式循环再呼吸水肺系统Mì shuǐ 汨水Míng shuǐ 明水Míng shuǐ xiàn 明水县Míng shuǐ xiàn 明水縣mò shuǐ 墨水mò shuǐ píng jià 墨水瓶架nǎi shuǐ 奶水nài shuǐ 耐水nài shuǐ xìng 耐水性nǎo shuǐ zhǒng 脑水肿nǎo shuǐ zhǒng 腦水腫nǎo zi jìn shuǐ 脑子进水nǎo zi jìn shuǐ 腦子進水ní shuǐ 泥水ní shuǐ jiàng 泥水匠Ní sī hú shuǐ guài 尼斯湖水怪nì shuǐ 溺水nì shuǐ 逆水nì shuǐ xíng zhōu 逆水行舟nì shuǐ xíng zhōu , bù jìn zé tuì 逆水行舟,不进则退nì shuǐ xíng zhōu , bù jìn zé tuì 逆水行舟,不進則退níng méng shuǐ 柠檬水níng méng shuǐ 檸檬水nuǎn shuǐ píng 暖水瓶pá shān shè shuǐ 爬山涉水pái shuǐ 排水pái shuǐ gōu 排水沟pái shuǐ gōu 排水溝pái shuǐ guǎn 排水管pái shuǐ kǒng 排水孔pái shuǐ kǒu 排水口pái shuǐ liàng 排水量pái shuǐ qú 排水渠pào shuǐ 泡水pēn shuǐ chí 喷水池pēn shuǐ chí 噴水池pēn shuǐ hú 喷水壶pēn shuǐ hú 噴水壺Péng shuǐ Miáo zú Tǔ jiā zú Zì zhì xiàn 彭水苗族土家族自治县Péng shuǐ Miáo zú Tǔ jiā zú Zì zhì xiàn 彭水苗族土家族自治縣Péng shuǐ xiàn 彭水县Péng shuǐ xiàn 彭水縣pí huá tǐng jìng shuǐ 皮划艇静水pí huá tǐng jìng shuǐ 皮劃艇靜水piǎo bái shuǐ 漂白水píng shuǐ xiāng féng 萍水相逢pō chū qù de shuǐ 泼出去的水pō chū qù de shuǐ 潑出去的水pō lěng shuǐ 泼冷水pō lěng shuǐ 潑冷水pō shuǐ 泼水pō shuǐ 潑水Pō shuǐ jié 泼水节Pō shuǐ jié 潑水節pō shuǐ nán shōu 泼水难收pō shuǐ nán shōu 潑水難收pō zāng shuǐ 泼脏水pō zāng shuǐ 潑髒水qì shuǐ 汽水qiān mǎ dào hé yì , qiǎng mǎ yǐn shuǐ nán 牵马到河易,强马饮水难qiān mǎ dào hé yì , qiǎng mǎ yǐn shuǐ nán 牽馬到河易,強馬飲水難qián shuǐ 潛水qián shuǐ 潜水qián shuǐ dāo 潛水刀qián shuǐ dāo 潜水刀qián shuǐ fū bìng 潛水夫病qián shuǐ fū bìng 潜水夫病qián shuǐ fū zhèng 潛水夫症qián shuǐ fū zhèng 潜水夫症qián shuǐ fú 潛水服qián shuǐ fú 潜水服qián shuǐ tǐng 潛水艇qián shuǐ tǐng 潜水艇qián shuǐ yī 潛水衣qián shuǐ yī 潜水衣qián shuǐ yuán 潛水員qián shuǐ yuán 潜水员qián shuǐ zhě 潛水者qián shuǐ zhě 潜水者qián shuǐ zhuāng bèi tuō lún xiāng 潛水裝備拖輪箱qián shuǐ zhuāng bèi tuō lún xiāng 潜水装备拖轮箱qiǎn shuǐ 浅水qiǎn shuǐ 淺水qiāng shuǐ 鏹水qiāng shuǐ 镪水qīn shuǐ cháng láng 亲水长廊qīn shuǐ cháng láng 親水長廊qīn shuǐ xìng 亲水性qīn shuǐ xìng 親水性Qìn shuǐ 沁水Qìn shuǐ xiàn 沁水县Qìn shuǐ xiàn 沁水縣qīng shān lǜ shuǐ 青山綠水qīng shān lǜ shuǐ 青山绿水Qīng shuǐ 清水qīng shuǐ 輕水qīng shuǐ 轻水qīng shuǐ fǎn yìng duī 輕水反應堆qīng shuǐ fǎn yìng duī 轻水反应堆Qīng shuǐ hé 清水河Qīng shuǐ hé xiàn 清水河县Qīng shuǐ hé xiàn 清水河縣qīng shuǐ qiáng 清水墙qīng shuǐ qiáng 清水牆Qīng shuǐ sì 清水寺Qīng shuǐ xiàn 清水县Qīng shuǐ xiàn 清水縣Qīng shuǐ zhèn 清水鎮Qīng shuǐ zhèn 清水镇qīng tāng guǎ shuǐ 清汤寡水qīng tāng guǎ shuǐ 清湯寡水qīng tíng diǎn shuǐ 蜻蜓点水qīng tíng diǎn shuǐ 蜻蜓點水qióng shān è shuǐ 穷山恶水qióng shān è shuǐ 窮山惡水qiū shuǐ 秋水qiū shuǐ xiān 秋水仙qiū shuǐ xiān sù 秋水仙素qǔ shuǐ 取水Qǔ shuǐ 曲水Qǔ shuǐ xiàn 曲水县Qǔ shuǐ xiàn 曲水縣qù guāng shuǐ 去光水quán shuǐ 泉水quē shuǐ 缺水rè shuǐ 热水rè shuǐ 熱水rè shuǐ dài 热水袋rè shuǐ dài 熱水袋rè shuǐ píng 热水瓶rè shuǐ píng 熱水瓶rè shuǐ qì 热水器rè shuǐ qì 熱水器rè shuǐ zǎo 热水澡rè shuǐ zǎo 熱水澡rén bù kě mào xiàng , hǎi shuǐ bù kě dǒu liáng 人不可貌相,海水不可斗量rén wǎng gāo chù pá , shuǐ wǎng dī chù liú 人往高处爬,水往低处流rén wǎng gāo chù pá , shuǐ wǎng dī chù liú 人往高處爬,水往低處流rén wǎng gāo chù zǒu , shuǐ wǎng dī chù liú 人往高处走,水往低处流rén wǎng gāo chù zǒu , shuǐ wǎng dī chù liú 人往高處走,水往低處流Róng shuǐ Miáo zú Zì zhì xiàn 融水苗族自治县Róng shuǐ Miáo zú Zì zhì xiàn 融水苗族自治縣róu fū shuǐ 柔肤水róu fū shuǐ 柔膚水róu qíng sì shuǐ 柔情似水rú rén yǐn shuǐ , lěng nuǎn zì zhī 如人飲水,冷暖自知rú rén yǐn shuǐ , lěng nuǎn zì zhī 如人饮水,冷暖自知rú yú dé shuǐ 如魚得水rú yú dé shuǐ 如鱼得水sǎ shuǐ 洒水sǎ shuǐ 灑水sǎ shuǐ chē 洒水车sǎ shuǐ chē 灑水車sǎ shuǐ jī 洒水机sǎ shuǐ jī 灑水機sān diǎn shuǐ 三点水sān diǎn shuǐ 三點水Sān dū shuǐ zú Zì zhì xiàn 三都水族自治县Sān dū shuǐ zú Zì zhì xiàn 三都水族自治縣Sān shuǐ 三水Sān shuǐ qū 三水区Sān shuǐ qū 三水區Sān shuǐ xiàn 三水县Sān shuǐ xiàn 三水縣sàn shuǐ 散水shān bù zhuàn shuǐ zhuàn 山不轉水轉shān bù zhuàn shuǐ zhuàn 山不转水转shān gāo shuǐ cháng 山高水長shān gāo shuǐ cháng 山高水长shān gāo shuǐ xiǎn 山高水险shān gāo shuǐ xiǎn 山高水險shān míng shuǐ xiù 山明水秀shān qīng shuǐ xiù 山清水秀shān qióng shuǐ jìn 山穷水尽shān qióng shuǐ jìn 山窮水盡shān shuǐ 山水shān shuǐ huà 山水画shān shuǐ huà 山水畫shān shuǐ shī 山水詩shān shuǐ shī 山水诗Shāng shuǐ 商水Shāng shuǐ xiàn 商水县Shāng shuǐ xiàn 商水縣Shàng shuǐ 上水shāo shuǐ 烧水shāo shuǐ 燒水shè shuǐ niǎo 涉水鳥shè shuǐ niǎo 涉水鸟shè shuǐ xuē 涉水靴Shēn shuǐ bù 深水埗shēn shuǐ zhà dàn 深水炸弹shēn shuǐ zhà dàn 深水炸彈shèn shuǐ 渗水shèn shuǐ 滲水shēng fěn shuǐ 生粉水shēng huó shuǐ píng 生活水平shēng huó wū shuǐ 生活污水shēng lǐ yán shuǐ 生理盐水shēng lǐ yán shuǐ 生理鹽水shēng shuǐ 生水shèng shuǐ 圣水shèng shuǐ 聖水Shī huá luò shì qí shuǐ jīng 施华洛世奇水晶Shī huá luò shì qí shuǐ jīng 施華洛世奇水晶shí zhǐ bù zhān yáng chūn shuǐ 十指不沾阳春水shí zhǐ bù zhān yáng chūn shuǐ 十指不沾陽春水shì shuǐ wēn 試水溫shì shuǐ wēn 试水温shū shuǐ dān piáo 疏水箪瓢shū shuǐ dān piáo 疏水簞瓢shū shuǐ guǎn 輸水管shū shuǐ guǎn 输水管Shuāng shuǐ 泷水Shuāng shuǐ 瀧水shuāng tóng jiǎn shuǐ 双瞳剪水shuāng tóng jiǎn shuǐ 雙瞳翦水shuāng yǎng shuǐ 双氧水shuāng yǎng shuǐ 雙氧水shuǎng fū shuǐ 爽肤水shuǎng fū shuǐ 爽膚水shuǐ bà 水坝shuǐ bà 水壩shuǐ bèng 水泵shuǐ biān 水边shuǐ biān 水邊shuǐ biǎo 水表shuǐ bīng 水兵shuǐ bīng 水冰shuǐ bō 水波shuǐ cǎi 水彩shuǐ cǎi huà 水彩画shuǐ cǎi huà 水彩畫shuǐ cáo 水槽shuǐ cǎo 水草shuǐ chǎn 水产shuǐ chǎn 水產shuǐ chǎn yǎng zhí 水产养殖shuǐ chǎn yǎng zhí 水產養殖shuǐ chǎn yè 水产业shuǐ chǎn yè 水產業shuǐ chǎn zhǎn 水产展shuǐ chǎn zhǎn 水產展shuǐ chāng pú 水菖蒲shuǐ chí 水池shuǐ chǔ lǐ 水处理shuǐ chǔ lǐ 水處理shuǐ dàng 水凼shuǐ dào 水稻shuǐ dào 水道shuǐ dào kǒu 水道口shuǐ dào qú chéng 水到渠成shuǐ dī 水滴shuǐ dī shí chuān 水滴石穿shuǐ dī yú 水滴魚shuǐ dī yú 水滴鱼shuǐ dǐ 水底shuǐ dǐ xiàng jī 水底相机shuǐ dǐ xiàng jī 水底相機shuǐ dǐ xiě zì bǎn 水底写字板shuǐ dǐ xiě zì bǎn 水底寫字板shuǐ diàn 水电shuǐ diàn 水電shuǐ diàn gōng 水电工shuǐ diàn gōng 水電工shuǐ diàn zhàn 水电站shuǐ diàn zhàn 水電站shuǐ diāo 水貂shuǐ dòu 水痘shuǐ fèi 水肺shuǐ fèi 水費shuǐ fèi 水费shuǐ fèn 水分shuǐ Fù 水富shuǐ Fù xiàn 水富县shuǐ Fù xiàn 水富縣shuǐ gāng 水缸shuǐ gēng fǎ 水耕法shuǐ gōu 水沟shuǐ gōu 水溝shuǐ gòu 水垢shuǐ guǎn 水管shuǐ guǎn gōng 水管工shuǐ guǎn gōng rén 水管工人shuǐ guǎn miàn 水管面shuǐ guǎn miàn 水管麵shuǐ guǒ 水果shuǐ guǒ dāo 水果刀shuǐ guǒ jiǔ 水果酒shuǐ hài 水害shuǐ hé 水合shuǐ hé wù 水合物shuǐ héng zhī 水横枝shuǐ héng zhī 水橫枝shuǐ hú 水壶shuǐ hú 水壺shuǐ hǔ 水浒shuǐ hǔ 水滸shuǐ hǔ yú 水虎魚shuǐ hǔ yú 水虎鱼shuǐ huā 水花shuǐ huàn 水患shuǐ huǒ bù róng 水火不容shuǐ huǒ wú qíng 水火无情shuǐ huǒ wú qíng 水火無情shuǐ huò 水貨shuǐ huò 水货shuǐ jī 水雞shuǐ jī 水鸡shuǐ jī zǐ 水雞子shuǐ jī zǐ 水鸡子shuǐ jiǎo 水餃shuǐ jiǎo 水饺shuǐ jiǎor 水餃兒shuǐ jiǎor 水饺儿shuǐ jiě 水解shuǐ jīng 水晶shuǐ jīng qiú 水晶球shuǐ jǐng 水井shuǐ jūn 水军shuǐ jūn 水軍shuǐ kè 水客shuǐ kēng 水坑shuǐ kù 水库shuǐ kù 水庫shuǐ láo 水牢shuǐ lǎo yā 水老鴉shuǐ lǎo yā 水老鸦shuǐ léi 水雷shuǐ lì 水利shuǐ lì 水力shuǐ lì 水栗shuǐ lì fā diàn 水力发电shuǐ lì fā diàn 水力發電shuǐ lì fā diàn zhàn 水力发电站shuǐ lì fā diàn zhàn 水力發電站shuǐ lì fāng 水立方shuǐ lì gōng chéng 水利工程shuǐ lì gǔ fēng 水力鼓風shuǐ lì gǔ fēng 水力鼓风shuǐ lì jiā 水利家shuǐ lì xué 水力学shuǐ lì xué 水力學shuǐ lián dòng 水帘洞shuǐ lián dòng 水簾洞shuǐ liàng 水亮shuǐ liàng 水量shuǐ liáo 水疗shuǐ liáo 水療shuǐ lín lín 水淋淋shuǐ líng 水灵shuǐ líng 水靈shuǐ líng líng 水灵灵shuǐ líng líng 水靈靈shuǐ liú 水流shuǐ liù 水鷚shuǐ liù 水鹨shuǐ lóng 水龍shuǐ lóng 水龙shuǐ lóng dài 水龍帶shuǐ lóng dài 水龙带shuǐ lóng juǎn 水龍卷shuǐ lóng juǎn 水龙卷shuǐ lóng tóu 水龍頭shuǐ lóng tóu 水龙头shuǐ lǜ 水綠shuǐ lǜ 水绿shuǐ lù 水路shuǐ lù 水陆shuǐ lù 水陸shuǐ lù 水鹿shuǐ lù jiāo tōng 水陆交通shuǐ lù jiāo tōng 水陸交通shuǐ lù liǎng yòng 水陆两用shuǐ lù liǎng yòng 水陸兩用shuǐ lù lù 水漉漉shuǐ lù shī 水陆师shuǐ lù shī 水陸師shuǐ lún 水輪shuǐ lún 水轮shuǐ luó bo 水萝卜shuǐ luó bo 水蘿蔔shuǐ luò guī cáo 水落归槽shuǐ luò guī cáo 水落歸槽shuǐ luò shí chū 水落石出shuǐ mǎ 水馬shuǐ mǎ 水马shuǐ mén tīng 水門汀shuǐ mén tīng 水门汀shuǐ mì táo 水蜜桃shuǐ miàn 水面shuǐ mó shí 水磨石shuǐ mò 水墨shuǐ mò huà 水墨画shuǐ mò huà 水墨畫shuǐ mǔ 水母shuǐ mǔ tǐ 水母体shuǐ mǔ tǐ 水母體shuǐ mù 水幕shuǐ néng 水能shuǐ néng yuán 水能源shuǐ néng zài zhōu , yì néng fù zhōu 水能載舟,亦能覆舟shuǐ néng zài zhōu , yì néng fù zhōu 水能载舟,亦能覆舟shuǐ ní 水泥shuǐ niǎn 水碾shuǐ niǎo 水鳥shuǐ niǎo 水鸟shuǐ niú 水牛shuǐ niúr 水牛儿shuǐ niúr 水牛兒shuǐ nuǎn gōng 水暖工shuǐ pào 水泡shuǐ pào 水疱shuǐ pào 水皰shuǐ pén 水盆shuǐ píng 水平shuǐ píng chǐ 水平尺shuǐ píng miàn 水平面shuǐ píng wěi yì 水平尾翼shuǐ píng yí 水平仪shuǐ píng yí 水平儀shuǐ píng zhóu 水平軸shuǐ píng zhóu 水平轴shuǐ pú wěi yīng 水蒲苇莺shuǐ pú wěi yīng 水蒲葦鶯shuǐ qī 水栖shuǐ qī 水棲shuǐ qì 水气shuǐ qì 水氣shuǐ qì 水汽shuǐ qiāng 水枪shuǐ qiāng 水槍shuǐ qín 水禽shuǐ qīng wú yú 水清无鱼shuǐ qīng wú yú 水清無魚shuǐ qiú 水球shuǐ qiú chǎng 水球场shuǐ qiú chǎng 水球場shuǐ qú 水渠shuǐ quān 水圈shuǐ róng 水溶shuǐ róng xìng 水溶性shuǐ shān 水杉shuǐ shàng 水上shuǐ shàng bā lěi 水上芭蕾shuǐ shàng diàn dān chē 水上电单车shuǐ shàng diàn dān chē 水上電單車shuǐ shàng fēi jī 水上飛機shuǐ shàng fēi jī 水上飞机shuǐ shàng mó tuō 水上摩托shuǐ shàng mó tuō chē 水上摩托車shuǐ shàng mó tuō chē 水上摩托车shuǐ shàng yùn dòng 水上运动shuǐ shàng yùn dòng 水上運動shuǐ shāo 水筲shuǐ shé 水蛇shuǐ shé yāo 水蛇腰shuǐ shēn 水深shuǐ shēn huǒ rè 水深火热shuǐ shēn huǒ rè 水深火熱shuǐ shén 水神shuǐ shēng 水生shuǐ shī 水师shuǐ shī 水師shuǐ shǒu 水手shuǐ sī 水丝shuǐ sī 水絲shuǐ tǎ 水獭shuǐ tǎ 水獺shuǐ tán 水潭shuǐ táng 水塘shuǐ tǐ 水体shuǐ tǐ 水體shuǐ tiān yī sè 水天一色shuǐ tián 水田shuǐ tián jiè 水田芥shuǐ tīng 水汀shuǐ tǒng 水桶shuǐ tǔ 水土shuǐ tǔ bǎo chí 水土保持shuǐ tǔ bù fú 水土不服shuǐ wā 水洼shuǐ wā 水窪shuǐ wāng wāng 水汪汪shuǐ wèi 水位shuǐ wēn 水温shuǐ wēn 水溫shuǐ wēn biǎo 水温表shuǐ wēn biǎo 水溫表shuǐ wén 水文shuǐ wén 水紋shuǐ wén 水纹shuǐ wèng cài 水蕹菜shuǐ wū rǎn 水污染shuǐ xī 水螅shuǐ xī tǐ 水螅体shuǐ xī tǐ 水螅體shuǐ xì 水系shuǐ xià 水下shuǐ xià hé bào zhà 水下核爆炸shuǐ xià hé shì yàn 水下核試驗shuǐ xià hé shì yàn 水下核试验shuǐ xiān 水仙shuǐ xiān huā 水仙花shuǐ xiāng 水乡shuǐ xiāng 水箱shuǐ xiāng 水鄉shuǐ xiàng 水相shuǐ xiè bù tōng 水泄不通shuǐ xiè bù tōng 水洩不通shuǐ xíng 水刑shuǐ xíng bī gòng 水刑逼供shuǐ xìng 水性shuǐ xìng yáng huā 水性杨花shuǐ xìng yáng huā 水性楊花shuǐ xiù 水袖shuǐ yā 水压shuǐ yā 水壓shuǐ yān 水烟shuǐ yān 水煙shuǐ yān dài 水烟袋shuǐ yān dài 水煙袋shuǐ yáng suān 水杨酸shuǐ yáng suān 水楊酸shuǐ yì chuán 水翼船shuǐ yín 水銀shuǐ yín 水银shuǐ yín dēng 水銀燈shuǐ yín dēng 水银灯shuǐ yìn 水印shuǐ yú 水盂shuǐ yǔ bìng 水俁病shuǐ yǔ bìng 水俣病shuǐ yù 水域shuǐ yù 水玉shuǐ yuán 水源shuǐ yùn 水运shuǐ yùn 水運shuǐ zāi 水災shuǐ zāi 水灾shuǐ zhá 水閘shuǐ zhá 水闸shuǐ zhǎng chuán gāo 水涨船高shuǐ zhǎng chuán gāo 水漲船高shuǐ zhàng ài 水障碍shuǐ zhàng ài 水障礙shuǐ zhēng qì 水蒸气shuǐ zhēng qì 水蒸氣shuǐ zhì 水蛭shuǐ zhì 水質shuǐ zhì 水质shuǐ zhì 水雉shuǐ zhì qīng zé wú yú , rén zhì chá zé wú tú 水至清则无鱼,人至察则无徒shuǐ zhì qīng zé wú yú , rén zhì chá zé wú tú 水至清則無魚,人至察則無徒shuǐ zhì sù 水蛭素shuǐ zhì wū rǎn 水質污染shuǐ zhì wū rǎn 水质污染shuǐ zhōng lāo yuè 水中捞月shuǐ zhōng lāo yuè 水中撈月shuǐ zhǒng 水肿shuǐ zhǒng 水腫shuǐ zhū 水珠shuǐ zhǔ dàn 水煮蛋shuǐ zhǔ yú 水煮魚shuǐ zhǔ yú 水煮鱼shuǐ zhù 水柱shuǐ zhǔn 水准shuǐ zhǔn 水準shuǐ zhǔn yí 水准仪shuǐ zhǔn yí 水準儀shuǐ zì 水渍shuǐ zì 水漬shuǐ zú 水族shuǐ zú guǎn 水族館shuǐ zú guǎn 水族馆shuǐ zú xiāng 水族箱shùn shuǐ 順水shùn shuǐ 顺水shùn shuǐ rén qíng 順水人情shùn shuǐ rén qíng 顺水人情shùn shuǐ tuī chuán 順水推船shùn shuǐ tuī chuán 顺水推船shùn shuǐ tuī zhōu 順水推舟shùn shuǐ tuī zhōu 顺水推舟sǐ shuǐ 死水sǐ zhū bù pà kāi shuǐ tàng 死猪不怕开水烫sǐ zhū bù pà kāi shuǐ tàng 死豬不怕開水燙Sì shuǐ 泗水sì shuǐ nián huá 似水年华sì shuǐ nián huá 似水年華Sì shuǐ Xiàn 泗水县Sì shuǐ Xiàn 泗水縣sū dá shuǐ 苏打水sū dá shuǐ 蘇打水suō shuǐ 縮水suō shuǐ 缩水tán shuǐ 潭水tàn shuǐ huà hé wù 碳水化合物tāng lì shuǐ 汤力水tāng lì shuǐ 湯力水táng shuǐ 糖水tǎng kǒu shuǐ 淌口水táo huā shuǐ mǔ 桃花水母tí shuǐ gōng chéng 提水工程tiān nà shuǐ 天那水Tiān shuǐ 天水Tiān shuǐ dì qū 天水地区Tiān shuǐ dì qū 天水地區Tiān shuǐ shì 天水市tiào shuǐ 跳水tiē shuǐ 貼水tiē shuǐ 贴水tiě dǎ de yá men , liú shuǐ de guān 鐵打的衙門,流水的官tiě dǎ de yá men , liú shuǐ de guān 铁打的衙门,流水的官tiě shuǐ 鐵水tiě shuǐ 铁水tōng shuǐ 通水tóng chì shuǐ zhì 銅翅水雉tóng chì shuǐ zhì 铜翅水雉tòu shuǐ 透水tòu shuǐ xìng 透水性tǔ kǔ shuǐ 吐苦水tuì shuǐ 退水tuō ní dài shuǐ 拖泥带水tuō ní dài shuǐ 拖泥帶水tuō rén xià shuǐ 拖人下水tuō shuǐ 脫水tuō shuǐ 脱水tuō shuǐ jī 脫水機tuō shuǐ jī 脱水机tuō xià shuǐ 拖下水wài shuǐ 外水wàn shuǐ qiān shān 万水千山wàn shuǐ qiān shān 萬水千山wáng shuǐ 王水Wǎng luò shuǐ jūn 網絡水軍Wǎng luò shuǐ jūn 网络水军wěi shuǐ 尾水Wěi shuǐ 洧水wěi shuǐ qú dào 尾水渠道wèi shuǐ 渭水wén huà shuǐ píng 文化水平Wén shuǐ 文水Wén shuǐ xiàn 文水县Wén shuǐ xiàn 文水縣Wò shuǐ 沃水wū shuǐ 污水wū shuǐ chǔ lǐ chǎng 污水处理厂wū shuǐ chǔ lǐ chǎng 污水處理廠wū shuǐ kēng 污水坑wú shuǐ 无水wú shuǐ 無水Wǔ shuǐ 武水Wǔ shuǐ duān lǐ 舞水端里xī shuǐ 吸水xī shuǐ 浠水Xī shuǐ xiàn 浠水县Xī shuǐ xiàn 浠水縣Xí shuǐ 习水Xí shuǐ 習水Xí shuǐ xiàn 习水县Xí shuǐ xiàn 習水縣xǐ fà shuǐ 洗发水xǐ fà shuǐ 洗髮水xǐ jiǎ shuǐ 洗甲水xì shuǐ cháng liú 細水長流xì shuǐ cháng liú 细水长流xià shuǐ 下水xià shuǐ dào 下水道xià shuǐ guǎn 下水管xià shuǐ lǐ 下水礼xià shuǐ lǐ 下水禮xiān jìn shuǐ píng 先进水平xiān jìn shuǐ píng 先進水平xián shuǐ 咸水xián shuǐ 涎水xián shuǐ 鹹水xián shuǐ hú 咸水湖xián shuǐ hú 鹹水湖xián shuǐ mèi 咸水妹xián shuǐ mèi 鹹水妹xiǎn shān lù shuǐ 显山露水xiǎn shān lù shuǐ 顯山露水xiāng shuǐ 香水Xiǎng shuǐ 响水Xiǎng shuǐ 響水Xiǎng shuǐ xiàn 响水县Xiǎng shuǐ xiàn 響水縣xiè huáng shuǐ 蟹黃水xiè huáng shuǐ 蟹黄水xīn rú zhǐ shuǐ 心如止水xīn shuǐ 薪水xíng yún liú shuǐ 行云流水xíng yún liú shuǐ 行雲流水Xiū shuǐ 修水xiū shuǐ lì 修水利Xiū shuǐ xiàn 修水县Xiū shuǐ xiàn 修水縣Xiù shuǐ 秀水Xiù shuǐ xiāng 秀水乡Xiù shuǐ xiāng 秀水鄉xū hòu shuǐ 須後水xū hòu shuǐ 须后水Xú shuǐ 徐水Xú shuǐ xiàn 徐水县Xú shuǐ xiàn 徐水縣xù shuǐ 蓄水xù shuǐ chí 蓄水池xué rú nì shuǐ xíng zhōu , bù jìn zé tuì 学如逆水行舟,不进则退xué rú nì shuǐ xíng zhōu , bù jìn zé tuì 學如逆水行舟,不進則退xué shù shuǐ píng 学术水平xué shù shuǐ píng 學術水平xuè nóng yú shuǐ 血浓于水xuè nóng yú shuǐ 血濃於水xuè shuǐ 血水xún shuǐ shù 寻水术xún shuǐ shù 尋水術yān shuǐ 淹水Yán shuǐ 盐水Yán shuǐ 鹽水Yán shuǐ zhèn 盐水镇Yán shuǐ zhèn 鹽水鎮yǎn fáng shuǐ 眼房水yǎn yào shuǐ 眼药水yǎn yào shuǐ 眼藥水yàn shuǐ húr 砚水壶儿yàn shuǐ húr 硯水壺兒Yáng shān Shēn shuǐ gǎng 洋山深水港yáng shuǐ 羊水yáng shuǐ chuān cì 羊水穿刺yǎo shuǐ 舀水Yào shuǐ 药水Yào shuǐ 藥水yè tài shuǐ 液态水yè tài shuǐ 液態水yī diǎn shuǐ yī gè pào 一点水一个泡yī diǎn shuǐ yī gè pào 一點水一個泡yī qīng rú shuǐ 一清如水yī shān bàng shuǐ 依山傍水Yī shuǐ 伊水yī tán sǐ shuǐ 一潭死水yī tóu wù shuǐ 一头雾水yī tóu wù shuǐ 一頭霧水yī yī dài shuǐ 一衣带水yī yī dài shuǐ 一衣帶水Yí shuǐ 沂水Yí shuǐ xiàn 沂水县Yí shuǐ xiàn 沂水縣yín shuǐ 淫水yǐn shuǐ 引水yǐn shuǐ 飲水yǐn shuǐ 饮水yǐn shuǐ gōng chéng 引水工程yǐn shuǐ jī 飲水機yǐn shuǐ jī 饮水机yǐn shuǐ qì 飲水器yǐn shuǐ qì 饮水器yǐn shuǐ rù qiáng 引水入墙yǐn shuǐ rù qiáng 引水入牆yǐn shuǐ sī yuán 飲水思源yǐn shuǐ sī yuán 饮水思源yǐn yòng shuǐ 飲用水yǐn yòng shuǐ 饮用水yìng shuǐ 硬水yóu guāng shuǐ huá 油光水滑yóu shān wán shuǐ 游山玩水yóu shān wán shuǐ 遊山玩水yóu shuǐ 油水yóu shuǐ 游水yǒu shuǐ 有水yú fāng shuǐ fāng 盂方水方Yú shuǐ 渝水yú shuǐ 魚水yú shuǐ 鱼水yú shuǐ qíng 魚水情yú shuǐ qíng 鱼水情Yú shuǐ qū 渝水区Yú shuǐ qū 渝水區yú shuǐ zhī huān 魚水之歡yú shuǐ zhī huān 鱼水之欢Yǔ shuǐ 雨水Yù shuǐ 淯水Yù shuǐ 育水yuān yāng xì shuǐ 鴛鴦戲水yuān yāng xì shuǐ 鸳鸯戏水yuán shuǐ 原水Yuán shuǐ 沅水yuǎn shuǐ bù jiě jìn kě 远水不解近渴yuǎn shuǐ bù jiě jìn kě 遠水不解近渴yuǎn shuǐ bù jiù jìn huǒ 远水不救近火yuǎn shuǐ bù jiù jìn huǒ 遠水不救近火yuǎn shuǐ jiù bu liǎo jìn huǒ 远水救不了近火yuǎn shuǐ jiù bu liǎo jìn huǒ 遠水救不了近火zāng shuǐ 脏水zāng shuǐ 髒水Zhà shuǐ 柞水Zhà shuǐ Xiàn 柞水县Zhà shuǐ Xiàn 柞水縣zhǎng shuǐ 涨水zhǎng shuǐ 漲水zhēng liú shuǐ 蒸餾水zhēng liú shuǐ 蒸馏水zhī shuǐ 汁水zhì xìn shuǐ píng 置信水平zhōng dù xìng fèi shuǐ zhǒng 中度性肺水肿zhōng dù xìng fèi shuǐ zhǒng 中度性肺水腫zhōng shuǐ 中水zhòng shuǐ 重水zhòng shuǐ fǎn yìng duī 重水反应堆zhòng shuǐ fǎn yìng duī 重水反應堆zhòng shuǐ shēng chǎn 重水生产zhòng shuǐ shēng chǎn 重水生產zhū shuǐ pào bìng 猪水泡病zhū shuǐ pào bìng 豬水泡病zhū xià shuǐ 猪下水zhū xià shuǐ 豬下水zhú lán dǎ shuǐ 竹篮打水zhú lán dǎ shuǐ 竹籃打水zhú lán dǎ shuǐ , yī cháng kōng 竹篮打水,一场空zhú lán dǎ shuǐ , yī cháng kōng 竹籃打水,一場空zhú shuǐ 逐水zhù shuǐ 注水zhù shuǐ chù 貯水處zhù shuǐ chù 贮水处zǐ shuǐ jī 紫水雞zǐ shuǐ jī 紫水鸡zǐ shuǐ jīng 紫水晶zì lái shuǐ 自來水zì lái shuǐ 自来水zì lái shuǐ guǎn 自來水管zì lái shuǐ guǎn 自来水管zǒu shuǐ 走水zuò shēng shuǐ mǔ 座生水母