Có 1 kết quả:

shuǐ chǎn

1/1

shuǐ chǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) aquatic
(2) produced in sea, rivers or lakes