Có 1 kết quả:

shuǐ bīng

1/1

shuǐ bīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

enlisted sailor in navy