Có 1 kết quả:

shuǐ xíng bī gòng ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄥˊ ㄅㄧ ㄍㄨㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

water-boarding, interrogation technique used by CIA