Có 1 kết quả:

shuǐ lì fā diàn zhàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

hydroelectric power plant