Có 1 kết quả:

shuǐ hé wù ㄕㄨㄟˇ ㄏㄜˊ ㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) hydrate
(2) hydrated compound