Có 1 kết quả:

shuǐ hé wù

1/1

shuǐ hé wù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hydrate
(2) hydrated compound