Có 1 kết quả:

shuǐ tǔ bù fú

1/1

shuǐ tǔ bù fú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

not acclimatized