Có 1 kết quả:

shuǐ mò huà

1/1

shuǐ mò huà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

ink and wash painting

Một số bài thơ có sử dụng