Có 1 kết quả:

shuǐ Fù xiàn

1/1

shuǐ Fù xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Shuifu county in Zhaotong 昭通[Zhao1 tong1], Yunnan