Có 1 kết quả:

shuǐ dǐ xiàng jī

1/1

Từ điển Trung-Anh

underwater camera