Có 1 kết quả:

shuǐ cǎi huà

1/1

shuǐ cǎi huà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) watercolor
(2) aquarelle