Có 1 kết quả:

shuǐ wén

1/1

shuǐ wén

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

hydrology