Có 1 kết quả:

shuǐ zú xiāng ㄕㄨㄟˇ ㄗㄨˊ ㄒㄧㄤ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) aquarium
(2) fish tank