Có 1 kết quả:

shuǐ zú xiāng

1/1

shuǐ zú xiāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) aquarium
(2) fish tank