Có 1 kết quả:

shuǐ zú guǎn

1/1

shuǐ zú guǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

aquarium (building or park)