Có 1 kết quả:

shuǐ zú guǎn ㄕㄨㄟˇ ㄗㄨˊ ㄍㄨㄢˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

aquarium (building or park)