Có 1 kết quả:

Shuǐ xīng

1/1

Shuǐ xīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Mercury (planet)