Có 1 kết quả:

shuǐ qī

1/1

shuǐ qī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) aquatic
(2) living in water