Có 1 kết quả:

shuǐ qì

1/1

shuǐ qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) water vapor
(2) steam

Một số bài thơ có sử dụng