Có 1 kết quả:

shuǐ dī yú

1/1

shuǐ dī yú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

blobfish (Psychrolutes marcidus)