Có 1 kết quả:

shuǐ huǒ wú qíng

1/1

Từ điển Trung-Anh

fire and flood have no mercy (idiom)