Có 1 kết quả:

shuǐ zhǔ yú

1/1

shuǐ zhǔ yú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Sichuan poached sliced fish in hot chili oil