Có 1 kết quả:

shuǐ liáo

1/1

shuǐ liáo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hydrotherapy
(2) aquatherapy