Có 1 kết quả:

shuǐ shāo ㄕㄨㄟˇ ㄕㄠ

1/1

shuǐ shāo ㄕㄨㄟˇ ㄕㄠ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) well bucket
(2) pail made of bamboo strips