Có 1 kết quả:

shuǐ néng yuán

1/1

shuǐ néng yuán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

hydroelectric power