Có 1 kết quả:

shuǐ zhēng qì

1/1

Từ điển Trung-Anh

vapor