Có 1 kết quả:

shuǐ luó bo

1/1

shuǐ luó bo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

summer radish (the small red kind)