Có 1 kết quả:

shuǐ hǔ yú

1/1

shuǐ hǔ yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

piranha (fish)