Có 1 kết quả:

shuǐ mén tīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

cement (Shanghainese) (loanword)