Có 1 kết quả:

shuǐ lù liǎng yòng

1/1

Từ điển Trung-Anh

amphibious (vehicle)