Có 1 kết quả:

shuǐ lù shī

1/1

shuǐ lù shī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

army and navy (in Qing times)