Có 1 kết quả:

shuǐ niǎo

1/1

shuǐ niǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

water bird