Có 1 kết quả:

shuǐ liù

1/1

shuǐ liù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) water pipit (Anthus spinoletta)