Có 1 kết quả:

Yǒng fēng xiàn ㄧㄨㄥˇ ㄈㄥ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Yongfeng county in Ji'an 吉安, Jiangxi