Có 1 kết quả:

yǒng jiǔ dòng tǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

permafrost